Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Kasteel Puttenstein

"Bovendien was hij bezitter van het kasteel Puttenstein, hetwelk, aan den algemeenen weg tussen Oldebroek en Wezep zeer voordeelig gelegen, met hooge muren en torens versterkt, den ganschen omtrek overzag en in bedwang hield; terwijl niet slechts de naburige huizen Wittenstein en Buckhorst, maar zelfs de stad Kampen door de buurzaten gedurig bedreigd en gekweld zijn. Trotsch op zijn vermogen, leefde Herbern op eenen hoogen voet, hield eene vorstelijke hofhouding, waar luisterrijke feesten, tournooispelen, jagt- en wapenoefeningen elkander opvolgden; fraaije hengsten, honden, valken en een aantal hofknapen volgden zijnen stoet. Maar dronken van zijne eigene grootheid, waande hij zich boven allen verheven, ontzag regt noch eigendom van anderen, en noemde zich Gods vriend en allemans vijand."

Aan de Zuiderzeestraatweg in tussen Oldebroek en Wezep, aan de afslag richting Kamperveen staat Boerderij Puttenstein op de Pol. Deze boerderij is gebouwd op de resten van Kasteel Puttenst…
Recente posts

Geschiedenis van de heren van Putten

Op www.genealogieonline.nl vinden we een mooie stamboom en staat geschreven:


"Rijkdom en macht maakten de ridder en diens zonen overmoedig. Hij bedreef vele gewelddaden en gedroeg zich als een roofridder, die als zodanig veel gelijkenis had met heer Zweder van Voorst, die aan de andere zijde van de Ijssel zijn praktijken had uitgeoefend, maar wiens slot in 1362 door de trechtse bisschop met hulp van de drie steden Deventer, Kampen en Zwolle werd veroverd en geslecht. Herberns knechten, die bijvoorbeeld tienden in het Kamperveen moesten innen; een recht dat hij in leen had van de Utrechtse bisschop, misdroegen zich en behandelden de daar wonende boeren als waren zij zijn lijfeigenen en dwongen hen zelfs tot het betalen van schattingen. Vanuit Puttenstein beheerste de heer Van Putten de Noord-Veluwe en de scheepvaart op de IJssel. Dit blijkt onder andere uit een op 2 september 1374 gegeven vrijgeleide aan de Kamper burger Lubbert Voernen, die tot Lambertsdag (17 sept.) gelegenheid…

Anno nu, Boerderij Puttenstein gelegen op de Pol

Op de plaats van Kasteel Puttenstein staat nu boerderij Puttenstein gelegen op de Pol. Door de openheid van de huidige bewoners, de familie Puttenstein, weten we een en ander over de geschiedenis en de huidige bebouwing op de resten van het kasteel te vinden.

Herbert van PUTTEN (Herbem/Herberen), geboren ca 1300. Bouwde begin veertiende eeuw het Slot "PUTTENSTEIN" bij Oldebroek waardoor hij de wegen op de Noord-Veluwe beheerste alsmede de scheepvaart op de IJssel. Hierdoor werden Kampen en andere steden in de omgeving benadeeld.
De levensduur van Slot Puttenstein was niet voor lang, omstreeks 1375, na een strijd met andere kasteelheren(vermoedelijk van een slot in Kampen), is het slot ten onder gegaan en helemaal leeg geroofd. Mensen werden meegenomen en gedwongen tot slavenarbeid. Het slot werd brandend achtergelaten.

Het slot is nooit weer herbouwd, maar de naam Puttenstein is altijd gebleven. Er hebben verschillende woningen gestaan op de plaats van het slot, waar meerder…

Genealogie van Putten

Genealogie van Putten door Ds. J. W. Schaap 1967
Buckhorstkaart met vermelding Puttenstein

ViaKastelen in Overijssel deze Buckhorstkaart waarop Puttenstein vermeld staat.Een stukje tekst van deze site over het kasteel Puttenstein:

"De burcht werd in 1224 door de bisschop verwoest. Het kasteel bestaat nu niet meer. In 1840 werd het kasteel afgebroken. Slechts de slotgracht en de waterput zijn gebleven.

In het midden van de 12e eeuw worden Diedric en Wermbolt van Buckhorst genoemd als ridders en getuigen bij een geschil tussen Godfried van Rhenen, bisschop van Utrecht en graaf Floris van Holland. Zij waren trouwe vazallen van de bisschop en dat bleven ook de nazaten van van Diedric en zijn zoon toen zij optrokken tegen de burchtgraaf Rudolf van Coevorden en in de roemruchte slag bij Ane in 1227 met hun bisschop in het moeras sneuvelden.

In 1338 is het Johan van Buckhorst die in de strijd tussen Reynald en Eduard van Gelre partij kiest voor de wettige erfgenaam Reynald. In 1405 was er weer een Johan van Buckhorst die de waardigheden bekleedde van drost van Coevorden e…

Tekening "Puttesteijn tussen Hattum en Elburg"

Van de Bibliotheek van Rotterdam komt deze tekst en afbeelding.

"Tekening van Puttesteijn tussen Hattum en Elburg van Jacobus Stellingwerf. Volgens een handschrift van A. Schoemaker met de titel “Beschrijvinge van de Steeden, Dorpen, Adellijke Huizen enz. in Gelderlandt, geschikt naar de Order van 't Alphabeth, met fraye teekeningen van Stellingwerff, de Haen en andere” was Puttestijn een kasteel in Gelderland bij Elburg gelegen. Het was “een ongemeen stark kasteel geweest”.


In 1370 was het heer van Herbertus van Puttestijn die "sich gans hoogmoedig tegen sijnen landheer den bisschop van Utrecht aanstelde". Deze Bisschop Arnold van Hoorne belegerde hem met hulp de stad Kampen in zijn slot, overmeesterde de plaats en nam hem gevangen. Hij "slechte Puttesteijn in 't geheel in den jaare 1375 tot den grond toe". Bij verdrag werd Herbertus weer losgelaten en aan hem de "puijnhopen van t kasteel gegunt". Hij stierf enkele jaren daarna en laat zijn…

Een onbekende vergeten kasteelplaats nabij Puttenstein

Dit artikel is afkomstig uit Het Detectormagazine, geschreven door Ruud de Heer.